Projekat “TREĆE DOBA – IMAJU LI PRAVO NA ŽIVOT?”

Projekat "TREĆE DOBA - IMAJU LI PRAVO NA ŽIVOT?" je finansiran od Fonda za aktivno građanstvo (fAKT), posredstvom Delegacije Evropske unije kroz Program AKADEMIJA ODRŽIVOSTI II i donacija kroz proces prikupljana sredstava u lokalnoj zajednici - 2015/2016. godine. Cilj...

read more

Projekat “PROMOvisanje ZDRAVih STILova ŽIVOTA”

Projekat "PROMOvisanje ZDRAVih STILova ŽIVOTA" finasirala je Opština Bijelo Polje, Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2011. godinu.  Glavni cilj: Podizanje nivoa svijesti mladih o zdravim stilovima života. Specifični ciljevi...

read more

Projekat “DEMOKRATIJA-RODNA RAVNOPRAVNOST”

Projekat "DEMOKRATIJA-RODNA RAVNOPRAVNOST" je finansirala Američka ambasada u Podgorici kroz program malih grantova (Democracy Commission Small Grants Program) - 2013./2014. godine.  Cilj projekta je jačanje kapaciteta žena u političkim partijama za značajnije učešće...

read more

Projekat “Očuvanje reproduktivnog zdravlja Romkinja”

Projekat"Očuvanje reproduktivnog zdravlja Romkinja" je finansijski podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu. Opšti cilj projekta je povećan stepen unapređenja reproduktivnog zdravlja Romkinja na teritoriji Opštine Bijelo...

read more

Projekat „Iz­grad­nja ka­pa­ci­te­ta or­ga­ni­za­ci­je za pru­ža­nje uslu­ga – ser­vi­sa gra­đa­ni­ma i gra­đan­ka­ma u Op­šti­ni Bi­je­lo Po­lje’’

Pro­je­kat „Iz­grad­nja ka­pa­ci­te­ta or­ga­ni­za­ci­je za pru­ža­nje uslu­ga - ser­vi­sa gra­đa­ni­ma i gra­đan­ka­ma u Op­šti­ni Bi­je­lo Po­lje’’ je po­dr­žan od Fonda za aktivno građanstvo (fAKT), kroz program De facto Strong/2015., kroz IPA 2013 Civil Society...

read more

Projekat “Edukativni Klub za Romkinje u Bijelom Polju”

Projekat "Edukativni Klub za Romkinje u Bijelom Polju" je finansirao Fond za aktivno građanstvo (fAKT), posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz Program AKADEMIJA ODRŽIVOSTI i donacija kroz proces prikupljana sredstava u lokalnoj zajednici - 2014....

read more