NU URCD

Udruženje za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršilo je usklađivanje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11).

https://urcd.me/urcd/

 

O nama

Udruženje za razvoj civilnog društva sa sjedištem u Bijelom Polju, je nevladina organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršila usklađivanje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11).

Udruženje za razvoj civilnog društva je udruženje građana, neprofitno udruženje, osnovano sa ciljem ostvarivanja zajedničkih i javnih interesa u oblasti demokratije i ljudskih prava, vladavine prava, evropske integracije, participacije građana u procesu donošenja odluka, rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, socijalne i zdravstvene zaštite, zaštite prava OSI, zaštite prava marginalizovanih grupa, socijalna inkluzija i unapređenje prava Roma, vaninstitucionalno obrazovanje djece i  mladih, borba protiv svih oblika zavisnosti, humanitarne djelatnosti, očuvanje životne sredine, kulture i tehničke kulture, razvoj medijskog pluralizma, razvoj civilnog društva na principima održivog razvoja.

Ključne oblasti djelovanja organizacije su:

• Demokratija i ljudska prava

• Rodna ravnopravnost

• Rodno zasnovano nasilje

• Zdravlje

• Socijalna zaštita

. Obrazovanje

• Participacija građana u procesu donošenja odluka

.  Ekologija

.  Kultura

• Humanitarne djelatnosti

Organizacija teži poboljšanju položaja žena, djece, mladih i starih osoba. Poseban akcenat se daje pripadnicama/ima posebno osjetljivih kategorija, kao što su samohrani roditelji, Romkinje, žene žrtve nasilja i diskriminacije, socijalno ugožena djeca i starije osobe.

Vizija

Društvo jednakih mogućnosti u kojem su humanost, različitost, rodna ravnopravnost i život bez nasilja temeljne vrijednosti.

Misija

Izgradnja građanskog društva svjesnog svojih prava i odgovornosti, kroz informisanje i edukaciju građana, obrazovne programe, socio-humanitarne djelatnosti, podršku za osobe ugrožene diskriminacijom i nasiljem, istraživanja, javno zastupanje i praćenje sprovođenja mehanizama zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori.
t

CILJEVI

 • Zaštita i promocija ljudskih, građanskih prava i sloboda.
 • Razvoj demokratskog i jačanje civilnog društva.
 • Izgradnja društva vladavine prava.
 • Učeše građana i građanki u procesima odlučivanja.
 • Razvoj saradnje građana i građanki sa organima lokalne i državne vlasti.
 • Rad u oblasti EU integracija i njihova promocija.
 • Informisanost građana putem novih medija, veb portala i društvenih mreža.
 • Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u skladu sa programskim ciljevima.
 • Doprinos unapređenju ženskih ljudskih prava.
 • Doprinos radu u oblasti rodne ravnopravnosti.
 • Razvoj multikulture, dijaloga i tolerancije.
 • Unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite.
 • Doprinos radu u oblasti dječije zaštite, inkluzije i socijalne politike.
 • Unapređenje položaja OSI i njihovo osnaživanje, inkluzija i zapošljavanje.
 • Pomoć i podrška starijim licima.
 • Socijalna inkluzija i unapređenje prava
 • Pomoć i podrška licima u ruralnom području.
 • Unapređenje zdravlja i promocija zdravih stilova života.
 • Rad na suzbijanju svih zaraznih bolesti AIDS,HIV.
 • Doprinos učešću i uključivanju mladih u svim oblastima društvenog života.
 • Rad sa djecom i mladim talentima i njihova promocija.
 • Doprinos razvoju i promocija volonterizma i aktivizma građana i građanki, sa akcentom na mlade.
 • Borba protiv svih oblika bolesti zavisnosti (nikotin, alkohol, droga, kockanje, sportske kladionice,  internet i društvene mreže), pomoć i podrška građanima sa posebnim akcentom na mlade u riziku.
 • Doprinos u borbi protiv trgovine ljudima i svih vidova i oblika eksplatacije.
 • Unapređenje saradnje sa socijalnim, obrazovnim i drugim ustanovama.
 • Razvoj i promocija kulture i kulturno umjetničkog stvaralaštva.
 • Razvoj i promocija Filantropije.
 • Doprinos istraživačkoj djelatnosti.
 • Doprinos smanjenju siromaštva kroz edukaciju i zapošljavanje.
 • Razvoj neprofitnog i socijalnog preduzetništva.
 • Nauka, obrazovanje i identitet.
 • Promovisanje ideje održivog razvoja.
 • Ekologija – rad u oblasti zaštite životne sredine.
 • Doprinos razvoju ruralnih oblasti u Crnoj Gori.
 • Doprinos razvoju i promociji turizma na sjeveru Crne Gore.
 • Rad na mijenjanju svijesti javnost o saobraćajnoj kulturi.
 • Doprinos unapređenju sporta.
 • Doprinos radu na suzbijanju korupcije.
 • Doprinos u suzbijanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije
 • Doprinos radu na unapređenju zaštite na radu.
 • Doprinos radu na unapređenju zaštite potrošača.
 • Razvijanje medijskog pluralizma na principima održivog razvoja.
 • Rad u oblasti konsaltinga u cilju jačanja ljudskih resursa, kroz edukaciju, lokalnih službenika, preduzetnika NVO.
 • Unapređenje saradnje i partnerstva sa institucijama sistema, donosiocima odluka, ustanovama, NVO na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
 • Jačanje tehničkih kapaciteta i ljudskih resursa udruženja.

DOKUMENTA

 

 

Saopštenje za javnost

http://so.bijelopolje.co.me/index.php/368-saopstenje-za-javnost?fbclid=IwAR1wuDXnIGxw2Auw9I-xzGYxaU6YehA2zgqvciSgCAnJpHXRe22Rj_y1_Pw  ...

read more

URCD

NU ”Udruženje za razvoj civilnog društva” iz Bijelog Polja

Članovi udruženja

Mirsala Idrizović

Izvršna direktorica, diplomirana komunikološkinja

Ajsela Madžgalj

Članica , mr komunikologije

Ermina Stanić

Članica , Trgovkinja

Kima Ahmetović

Predsjednica Skupštine , prof engleskog jezika

Rosa Veličković

Članica, diplomirana ekonomistkinja

Pišite nam

5 + 2 =

Sajt je izgradjen u okviru projekta “Moja zajednica-Snažna zajednica! ”  koji je finansijski podržan od strane Evropske unije u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016. Projekat implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa Udruženjem za razvoj civilnog društva i NVO Aktivna zona.