Seminar “Zagovaranje rodno – odgovornog budzeta na lokalnom nivou”
Uspjesno je realizovan Projekat “Zagovaranje rodno odgovornog budžeta na lokalnom nivou”, koji sprovodi Ženska Alijansa za Razvoj – Crna Gora, podržan je od strane Reaktora – Istraživanje na djelu i njihovih partnera kroz akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“. Ovu akciju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska.