Uspjesna saradnja kroz realizovan Projekat “Zagovaranje rodno odgovornog budžeta na lokalnom nivou”, koji sprovodi Ženska Alijansa za Razvoj – Crna Gora, podržan je od strane Reaktora – Istraživanje na djelu i njihovih partnera kroz akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“. Ovu akciju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska.
Successful cooperation through the realized Project “Advocacy of Gender Responsible Budget at the Local Level”, conducted by Ženska Alijansa za Razvoj – Montenegro, supported by Reactor – Research in Action and their partners through the action “Improvement of gender equality through the EU accession process”. This action is funded by the European Union and co-financed by Sweden.