Udruženje za razvoj civilnog društva sa sjedištem u Bijelom Polju, 17.-18.04.2021. godine, realizovalo je u Kolašinu trening/obuku “Rodno budžetiranje”.
Cilj organizovanja treninga/obuke bio je jačanje kapaciteta donosioca odluka u tri sjeverne opštine za preduzimanje posebnih mjera za postizanje rodne ravnopravnosti kroz uvođenje rodnog budžetiranja u lokalne samouprave. Takođe, cilj je bio obučiti budžetske korisnike i korisnice za primjenu rodnog budžetiranja, razviti metodologiju za lokalne rodne budžetske inicijative kako bi se iste sprovele u odabranim opštinama koje će u saradnji sa lokalnim organima vlasti, nevladinim organizacijama i u skladu sa pripremljenom metodologijom ciljati na povećanje podsticaja za ekonomsko osnaživanje žena na selu, kao pilot inicijative, a koje se mogu primjenjivati u svim sektorima.
Ciljna grupa bili su učesnici, prepoznate osobe iz zajednica koje su donosioci odluka: odbornici/ce u lokalnim parlamentima u tri sjeverne opštine, predstavnice organa lokalne samouprave i lokalne uprave, sekretarijata, političkih partija, institucija, ustanova iz oblasti obrazovanja, kulture, medija, turističkih organizacija, žene preduzetnice, nezaposlene žene, NVO-a, iz Bijelog Polja, Mojkovca i Plava.
Tokom obuke učesnici i učesnice uz pomoć trenerice, expertinje za rodnu ravnopravnost Slavice Striković, kroz teorijski i praktičan rad u grupama i uz odabir i primjenu najadekvatnijih metodologija i instrumenata, osmislili su ideju i radili na pripremi tri pilot Inicijative, koje su zasnovane na lokalnim potrebama i ostvarive su.
U narednom periodu od mjesec dana, polaznice/i obuke iz tri sjeverne opštine, Bijelo Polje, Mojkovac i Plav, uz mentorstvo stručnjakinje kroz konsultativni proces radiće u tri grupe, po opštinama iz koje dolaze, na analizi trenutnog stanja, koja uključuje analizu potreba, kontaktiranje relevantnih subjekata i zainteresovanih strana kako bi se pripremile i izradile Inicijative koje će biti upućene nadležnima u tri sjeverne opštine, a koje imaju za cilj doprinos primjeni rodne ravnopravnosti.
Aktivnost je realizovana u okviru projekta ”Jačanje rodne perspektive na lokalnom nivou”. Projekat je podržan od Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata, odnosno programa nevladinih organizacija u oblasti Rodna ravnopravnost “Za snažnije društvo iz ugla rodne jednakosti”.
Cilj projekta je doprinos implementaciji politika rodne ravnopravnosti.
Projekat se realizuje u tri sjeverne opštine u Bijelom Polju, Mojkovcu i Plavu u periodu od osam mjeseci.