U organizaciji #CrnogorskogZenskogLobija sa partnerskom organizacijom #AgoraFemina iz Podgorice realizuje se događaj obuka “Pisanje predloga projekta” koji se organizuje kao prva od dvije obuke predviđene aktivnostima projekta: “Jačanje organizacionih kapaciteta protiv rodno zasnovanog nasilja.”
Projekat je finansijski podržan od strane #UNDP-a.
Planiraju se obuke koje treba da budu održane u dvije etape koje se nadovezuju jedna na drugu.
Cilj ovih obuka jeste povećanje kapaciteta ženskih OCD-a kroz učenje i savladavanje vještina za pisanje projekata za različite fondove, upravljanje projektima, kao i jačanje finansijske i operativne održivosti organizacija i samim tim unapređenje resursa za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja.Strucni trener na obuci je Goran Đurović.
Na dogadjaju je ucestvovala Mirsala Idrizovic predstavnica Udruzenje Za Razvoj CivilnogDrustva