#CrnogogorskiZenskiLobi – Podgorica organizovao je dogadjaj, drugu od dvije obuke predviđene aktivnostima projekta: “Jačanje organizacionih kapaciteta protiv rodno zasnovanog nasilja.”
Projekat je finansijski podržan od strane UNDP-a, a implementira ga Crnogorski ženski lobi sa partnerskom organizacijom Agora Femina.
Planirano je da obuke budu održane u dvije etape koje se nadovezuju jedna na drugu.
Cilj ovih obuka jeste povećanje kapaciteta ženskih OCD-a kroz učenje i savladavanje vještina za pisanje projekata za različite fondove, upravljanje projektima, kao i jačanje finansijske i operativne održivosti organizacija i samim tim unapređenje resursa za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja.
Druga obuka “Pisanje predloga projekta” realizovala se 23.-24. marta 2023 god. i obuhvatila je stručno predavanje, savjete, predloge trenera Gorana Đurovića za što kvalitetnije upravljanje projektom i uspješnu realizaciju finansiskog menandžmenta.
Ucesnica obuke bila je Mirsala Idrizovic, predstavnica Udruzenje Za Razvoj CivilnogDrustva – Bijelo Polje.