Sastanak Tima za praćenje sprovođenja Lokalnog plana akcije za integraciju Roma 2018-2020.

Sastanak Tima za praćenje sprovođenja Lokalnog plana akcije za integraciju Roma 2018-2020.

Danas je održan sastanak Tima za praćenje sprovođenja Lokalnog plana akcije za integraciju Roma 2018-2020.

Na sastanku osim predstavnika Opštine i predstavnika lokalnih institucija Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, kao i dva predstavnika NVO Udruženje za razvoj civilnog društva i E – Roma, učestvovao je Romacted tim na čelu sa Alesandrom Bota.

Učesnici su razmijenili mišljenja i stavove, razgovarali o izazovima, postignutim rezultatima i predstojećim aktivnostima, preciziranim Lokalnim planom akcije za integraciju Roma u opštini Bijelo Polje.

 

Sastanak “Saradnja Vlade i NVO sektora”

Sastanak “Saradnja Vlade i NVO sektora”

U organizaciji Ministarstva javne uprave, u sali SO Pljevlja, održan je sastanak “Saradnja Vlade i NVO sektora”.

Ispred Udruženja za razvoj civilnog društva učestvovala je Mirsala Tomić

Konsultacije “Finansiranje NVO iz lokalnog budžeta”

Konsultacije “Finansiranje NVO iz lokalnog budžeta”

U organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija, u sali SO Bijelo Polje, održane su konsultacije “Finansiranje NVO iz lokalnog budžeta”.

Ispred Udruženja za razvoj civilnog društva učestvovala je Mirsala Tomić.

Okrugli sto “Saradnja Vlade i nevladinih organizacija – ključ do razvoja crnogorskog društva”

Okrugli sto “Saradnja Vlade i nevladinih organizacija – ključ do razvoja crnogorskog društva”

Danas je u Bijelom Polju Generalni sekretarijat Vlade organizovao okrugli sto na temu: “Saradnja Vlade i nevladinih organizacija – ključ do razvoja crnogorskog društva”.
Predsjednik Vlade gdin Duško Marković, sa članovima Vlade, razgovarao je sa predstavnicima/cama nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore.
Ispred Udruženja za razvoj civilnog društva učestvovala je Mirsala Tomić.

Fokus grupa/radionica

Fokus grupa/radionica

Danas je u Bijelom Polju Vestminsterska fondacija za demokratiju na Zapadnom Balkanu, Kancelarija u Crnoj Gori, u okviru novog regionalnog programa “Izgradnja demokratske kulture na Zapadnom Balkanu”, uspješno realizovala fokus grupu/radionicu, u cilju ispitivanja položaja nezaposlenih žena, žena sa ruralnog područja i žena sa invaliditetom, kako bi na osnovu nalaza fokus grupe, istraživanja planirali moguće aktivnosti.
Facilitatorka na fokus grupi/radionici bila je Aleksandra Crvenica.
Na fokus grupi/radionici učestvovalo je 10 učesnica.
U prijatnoj atmosferi učesnice su odgovarale na postavljena pitanja, iznijele svoja iskustva, komentare, mišljenja i aktivnim učešćem dale doprinos istraživanju.
Lokalna organizatorka bila je predstavnica Udruženja za razvoj civilnog društva Mirsala Tomić.