Crnogorski Ženski Lobi iz Podgorice, u saradnji sa Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja, u okviru Kampanje “16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ u Bijelom Polju, realizovao je događaj: Prezentacija publikacije ”Bolji put za žene žrtve trgovine ljudima”.

Predstavljanje ove publikacije stručnoj i široj javnosti imao je za cilj doprinos prevenciji, prepoznavanju i suzbijanju nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama.

Prezentacija i promocija edukativnog materijala je veoma dobar način prevencije i edukacije, a autentične studije slučaja u pisanoj formi su odličan alat za ukazivanje na problem, za različite ciljne grupe predstavnike/ce: institucija, pružaoca usluga, socijalnih ustanova i institucija za sprovodjenje zakona, medija i šire javnosti.

Na događaju je učestvovalo 30 učesnika/ca gore navedenih ciljnih grupa.

Kako bi javnosti i predstavnicama/cima institucija skrenuli pažnju da su nasilje nad ženama, eksploatacija i ugovoreni maloljetnički brakovi i dalje veliki problem, neophodno je kroz kampanju ukazati da je nasilje nad ženama u porastu i rašireno u svim oblastima Crne Gore, u svim sferama našeg društva i još uvijek je nešto o čemu se ne priča izvan četiri zida u kojima se ono odvija.

Publikaciju i osvrt na rad Crnogorskog Ženskog Lobija posebno kroz socijalne servise podrške žrtvama, predstavila je projekt-koordinatorka Crnogorskog Ženskog Lobija Valentina Vlahović.

Kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svjetska kampanja koju obilježava preko 100 država svijeta.

Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Cilj kampanje je da se učini vidljivim problem nasilja, koje predstavlja najčešći oblik kršenja ženskih ljudskih prava. Takođe se apeluje na nadležne organe da razviju efikasne mehanizme za smanjenje nasilja nad ženama.