NVO URCD

NVO ”Udruženje za razvoj civilnog društva” iz Bijelog Polja je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršilo je usklađivanje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11).

O nama

NVO ”Udruženje za razvoj civilnog društva” iz Bijelog Polja je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršilo je usklađivanje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11). Udruženje je osnovano u cilju zaštite ljudskih prava u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Ključne oblasti djelovanja organizacije su:
• Demokratija i ljudska prava
• Rodna ravnopravnost
• Rodno zasnovano nasilje
• Zdravlje
• Socijalna zaštita
• Participacija građana u procesu donošenja odluka
• Humanitarne djelatnosti
Organizacija teži poboljšanju položaja žena, djece, mladih i starih osoba. Poseban akcenat se daje pripadnicama/ima posebno osjetljivih kategorija kao što su samohrani roditelji, Romkinje, žene žrtve nasilja i diskriminacije, socijalno ugožena djeca i stari.

Vizija

Društvo jednakih mogućnosti u kojem su humanost, različitost, rodna ravnopravnost i život bez nasilja temeljne vrijednosti.

Misija

Izgradnja građanskog društva svjesnog svojih prava i odgovornosti, kroz informisanje i edukaciju građana, obrazovne programe, socio-humanitarne djelatnosti, servise podrške za osobe ugrožene diskriminacijom i nasiljem, istraživanja, javno zastupanje i praćenje sprovođenja mehanizama zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori.

t

CILJEVI

1) zaštita ljudskih prava u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima;
2) razvoj demokratije, ljudskih prava i vladavine prava;
3) razvoj multikulture, dijaloga i tolerancije;
4) promocija ideja civilnog društva među građanima;
5) doprinos poboljšanju kvaliteta života svih građana/građanki u Crnoj Gori;
6) stvaranje jednakih mogućnosti za sve;
7) promovisanje kulturnih vrijednosti.

DJELATNOST

1) edukaciju građana u vezi sa njihovim pravima, obavezama i mogućnostima u raznim sverama
života i rada, kao i motivisanje za aktivno uključivanje u društvene procese;
2) organizovanje humanitarnih akcija u cilju pružanja pomoci različitim kategorijama korisnika;
3) pripremu i izdavanje brošura, časopisa, letaka u skladu sa programskim ciljevima;
4) iniciranje raznih aktivnosti vezanih za zaštitu čovjekove životne i radne okoline sa ciljem poboljšanja kvaliteta života;
5) organizovanje studijskih putovanja;
6) organizovanje vaninstitucionalnog obrazovanja građana/građanki;
7) organizovanje drugih vidova kulturnih manifestacija.

Sastanak “Saradnja Vlade i NVO sektora”

U organizaciji Ministarstva javne uprave, u sali SO Pljevlja, održan je sastanak "Saradnja Vlade i NVO sektora". Ispred Udruženja za razvoj civilnog društva učestvovala je Mirsala Tomić

read more

Članovi udruženja

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

Ime i prezime

Uloga , Zanimanje

NVO URCD

NVO ”Udruženje za razvoj civilnog društva” iz Bijelog Polja

Pišite nam

15 + 2 =

Sajt je izgradjen u okviru projekta “Moja zajednica-Snažna zajednica! ”  koji je finansijski podržan od strane Evropske unije u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016. Projekat implementira Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa NVO URCD i NVO Aktivna zona.