Uživo iz Danilovgrada sa naše prezentacije u okviru projekta Moja zajednica – Snažna zajednica!

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva pripremio je 6 Modela odluka i akata i to :
– Model ,,Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova“;
– Model ,,Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama“;
– Model ,,Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
– Model ,,Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknade”;
– Model ,,Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
– Anex Modela ,,Poslovnik o radu Skupštine Opštine“.