Fokus grupa/radionica

Fokus grupa/radionica

Danas je u Bijelom Polju Vestminsterska fondacija za demokratiju na Zapadnom Balkanu, Kancelarija u Crnoj Gori, u okviru novog regionalnog programa “Izgradnja demokratske kulture na Zapadnom Balkanu”, uspješno realizovala fokus grupu/radionicu, u cilju ispitivanja položaja nezaposlenih žena, žena sa ruralnog područja i žena sa invaliditetom, kako bi na osnovu nalaza fokus grupe, istraživanja planirali moguće aktivnosti.
Facilitatorka na fokus grupi/radionici bila je Aleksandra Crvenica.
Na fokus grupi/radionici učestvovalo je 10 učesnica.
U prijatnoj atmosferi učesnice su odgovarale na postavljena pitanja, iznijele svoja iskustva, komentare, mišljenja i aktivnim učešćem dale doprinos istraživanju.
Lokalna organizatorka bila je predstavnica Udruženja za razvoj civilnog društva Mirsala Tomić.

Radionica na temu ostvarivanja ženskih ljudskih prava i njihove implementacije u praksi

Radionica na temu ostvarivanja ženskih ljudskih prava i njihove implementacije u praksi

Danas je u Bijelom Polju Crnogorski ženski lobi u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru projekta “Inicijativa za osnaživanje žena: edukacijom za rodnu ravnopravnost” uspješno realizovao radionicu na temu ostvarivanja ženskih ljudskih prava i njihove implementacije u praksi.
Projekat se realizuje, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Voditeljka radionice bila je Aida Petrović, predstavnica Crnogorskog ženskog lobija.
Na radionici je učestvovalo 20 učesnica.
U prijatnoj atmosferi učesnice su razmijenile mišljenja, iskustva, komentare i aktivnim učešćem dale doprinos u ostvarivanju ženskih ljudskih prava.
Lokalna organizatorka bila je predstavnica Udruženja za razvoj civilnog društva Mirsala Tomić.

Panel diskusija “Izazovi i mogućnosti u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji”

Panel diskusija “Izazovi i mogućnosti u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji”

Na Panel diskusiji “Izazovi i mogućnosti u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji” koju je u okviru projekta “Dok inoviramo jačamo Evropu” realizovala NVO Multimedijal Montenegro u cilju podizanja nivoa znanja i informisanosti gradjana, donosioca odluka i NVO, o aktuelnostima, prilikama i šansama, ali i o postignutim rezultatima Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, sa posebnim fokusom na lokalni nivo, ispred Udruženja za razvoj civilnog društva učestvovala je Mirsala Tomić.

ROMACTED Nacionalni savjetodavni sastanak

ROMACTED Nacionalni savjetodavni sastanak

Na ROMACTED Nacionalni savjetodavni sastanak ispred Udruženja za razvoj civilnog društva učestvovala je Mirsala Tomić, članica Lokalne akcione grupe u Bijelom Polju.

Nacionalni forum ,,Civilno društvo ima riječ!”

Nacionalni forum ,,Civilno društvo ima riječ!”

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u okviru Medjunarodne nedjelje civilnog društva organizovao je Nacionalni forum na temu: Civilno društvo ima riječ! Na forumu je učestvovala predstavnica Udruženja Za Razvoj CivilnogDruštva Mirsala Tomić.