Udruženje za razvoj civilnog društva

Lenke Jurišević bb, 84000 Bijelo Polje

mob: +382 (0) 67 581 762

e-mail: urcd@t-com.me

Udruženje za razvoj civilnog društva sa sjedištem u Bijelom Polju, je nevladina organizacija osnovana 12.12.2003. godine, a 19.01.2012. godine izvršila usklađivanje Statuta sa Zakonom o nevladinim organizacijama (,,Sl. List CG“ broj 39/11).

Udruženje za razvoj civilnog društva (URCD) je udruženje građana, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano sa ciljem ostvarivanja zajedničkih i javnih interesa u oblasti demokratije i ljudskih prava, vladavine prava, evropske integracije, participacije građana u procesu donošenja odluka, rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, socijalne i zdravstvene zaštite, zaštite prava OSI, zaštite prava marginalizovanih grupa, socijalna inkluzija i unapređenje prava Roma, vaninstitucionalno obrazovanje djece i  mladih, borba protiv svih oblika zavisnosti, humanitarne djelatnosti, očuvanje životne sredine, kulture i tehničke kulture, razvoj medijskog pluralizma, razvoj civilnog društva na principima održivog razvoja.

Ključne oblasti djelovanja organizacije su:

  • Demokratija i ljudska prava;
  • Rodna ravnopravnost;
  • Rodno zasnovano nasilje;
  • Zdravlje;
  • Socijalna zaštita;
  • Obrazovanje;
  • Participacija građana u procesu donošenja odluka;
  • Ekologija;
  • Kultura;
  • Humanitarne djelatnosti.

Organizacija teži poboljšanju položaja žena, djece, mladih i starijih osoba. Poseban akcenat se daje pripadnicama/ima posebno osjetljivih kategorija, kao što su samohrani roditelji, Romkinje, žene žrtve nasilja i diskriminacije, socijalno ugožena djeca i stariije osobe.