Udruženje za razvoj civilnog društva sa sjedištem u Bijelom Polju, počelo je sa realizacijom projekta ”Jačanje rodne perspektive na lokalnom nivou”. Projekat je podržan od Ministarstva za ljudska i manjinska prava na  Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata, odnosno programa nevladinih organizacija u oblasti Rodna ravnopravnost “Za snažnije društvo iz ugla rodne jednakosti”.

Danas je organizovan sastanak predstavnica udruženja u skladu sa mjerama i preporukama NKT, na kojem je formiran projektni menadžment tim. Zbog situacije sa COVIDOM 19 i preporuka NKT dogovoreno je  organizovanje online sastanaka sa drugim članicama/članovima tima preko Zoom aplikacije i na druge prikladne načine.

Projekat se realizuje u tri sjeverne opštine u Bijelom Polju, Mojkovcu i Plavu. Opšti cilj projekta je doprinos implementaciji politika rodne ravnopravnosti. Ciljna grupa projekta su donosioci odluka, predstavnici i predstavnice organa lokalnih vlasti u opštinama Bijelo Polje, Mojkovac i Plav, odbornici i odbornice lokalnih parlamenata, zaposleni i zaposlene u sudstvu, tužilaštvu, predstavnici i predstavnice političkih partija, medija, kulture i NVO-a, a krajnji korisnici/ce su obučeni budžetski korisnici i korisnice za primjenu rodnog budžetiranja za lokalne rodne budžetske inicijative koji će iste sprovesti u tri navedene opštine, koje će u saradnji sa lokalnim organima vlasti i nevladinim organizacijama, i u skladu sa pripremljenom metodologijom, ciljati na povećanje podsticaja za ekonomsko osnaživanje žena na selu i građani i građanke sjevernih opština.

Planirane projektne aktivnosti su organizovanje događaja, panel diskusija na temu ”ŽENE U FOKUSU  –  uticaj i posledice COVID 19 iz ugla rodne ravnopravnosti”, obuke na temu “Rodno budžetiranje”, procesa podnošenja rodnobudžetskih inicijativa u tri navedene opštine, koje su zasnovane na lokalnim potrebama i ostvarive, a koje imaju za cilj povećanje podsticaja za ekonomsko osnaživanje žena na selu, kao pilot inicijative.