Trening na temu Javno zastupanje i komunikacije u Beranama!

Vaš Dom Aktivizma!

*Trening je dio programa za jačanje kapaciteta projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva podržanog od strane Evropska unija u Crnoj Gori i Ministarstvo javne uprave Crne Gore!