Danas je održan sastanak Tima za praćenje sprovođenja Lokalnog plana akcije za integraciju Roma 2018-2020.

Na sastanku osim predstavnika Opštine i predstavnika lokalnih institucija Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, kao i dva predstavnika NVO Udruženje za razvoj civilnog društva i E – Roma, učestvovao je Romacted tim na čelu sa Alesandrom Bota.

Učesnici su razmijenili mišljenja i stavove, razgovarali o izazovima, postignutim rezultatima i predstojećim aktivnostima, preciziranim Lokalnim planom akcije za integraciju Roma u opštini Bijelo Polje.