Na Panel diskusiji “Izazovi i mogućnosti u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji” koju je u okviru projekta “Dok inoviramo jačamo Evropu” realizovala NVO Multimedijal Montenegro u cilju podizanja nivoa znanja i informisanosti gradjana, donosioca odluka i NVO, o aktuelnostima, prilikama i šansama, ali i o postignutim rezultatima Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, sa posebnim fokusom na lokalni nivo, ispred Udruženja za razvoj civilnog društva učestvovala je Mirsala Tomić.